You are here

Sneltaxatie - theorie

Sneltaxatie - theorie

Regio Antwerpen
28-02-2018
Sneltaxatie - theorie (6u)

De begrippen waarde en prijs van onroerende goederen worden permanent door elkaar gebruikt. In een periode, die we niet onmiddellijk hoogconjunctuur kunnen noemen, is het toch van essentieel belang dat we weten waarover we praten als we het hebben over de waarde van onroerend goed.
De dagcursus "Sneltaxatie" schept in de eerste plaats meer duidelijkheid en reikt daarnaast een zeer bruikbare methodiek aan om tot een gedetailleerde en gemotiveerde waardebepaling van onroerende goederen te komen als er eens wat minder tijd is.
Deze cursus is een opfrissing voor wie reeds in de sector werkt en vormt eveneens een goede inleiding tot de opleiding Waardebepaling.
Deze opleiding is erkend voor 6 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
28-02-2018 10:00 13:00 BERCHEM Info EDDY GAETHOFS
28-02-2018 14:00 17:00 BERCHEM Info EDDY GAETHOFS