You are here

Samenwerkingsverbanden in de vastgoedsector

Samenwerkingsverbanden in de vastgoedsector

Regio Brugge
02-06-2020
Samenwerkingsverbanden in de vastgoedsector (3u)

De tijd waarin vastgoedmakelaars elk op hun eigen eilandje aan het werk waren, is al lang voorbij. Allerlei vormen van al dan niet duurzame en gestructureerde samenwerkingsverbanden bieden vastgoedbemiddelaars en syndici vandaag de mogelijkheid om hun werkgebied, hun know-how en hun dienstverlening aan de klanten te verruimen en hun omzet te vergroten. Vastgoedkantoren werken met stagiairs en zelfstandige “medewerkers”. Ze werken occasioneel samen met andere Belgische of buitenlandse kantoren of doen dat structureel in de vorm van associaties, inbreng van handelsfondsen of fusies. Maar elke vorm van samenwerking vraagt een grondige voorbereiding en duidelijke afspraken. Welke zijn de materiële en financiële voorwaarden en modaliteiten van de samenwerking? Welke zijn de rechten en plichten van beide partijen? En wat als het fout loopt? In deze workshop bekijken we de juridische en praktische aspecten en de voor- en nadelen van de meest voorkomende vormen van samenwerking, telkens aan de hand van voorbeelden en modelclausules.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
02-06-2020 14:00 17:00 SINT-MICHIELS-BRUGGE Info FRANK BURSSENS

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
07-04-2020 Regio Gent Meer informatie
21-04-2020 Regio Leuven Meer informatie
26-05-2020 Regio Kust Midden (Oostende) Meer informatie
27-05-2020 Regio Hasselt Meer informatie
28-05-2020 Regio Turnhout Meer informatie