You are here

Renovatie van appartementen: vergunning nodig?

Renovatie van appartementen: vergunning nodig?

Regio Kust Midden (Oostende)
19-10-2020
Renovatie van appartementen: vergunning nodig? (3u)Bij de renovatie van de appartementsgebouwen is het niet altijd duidelijk of er nu wel of niet een vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente en of het dan over een aanvraag volgens de eenvoudige procedure of over een gewone vergunningsprocedure gaat waarbij een openbaar onderzoek moet worden georganiseerd.Wanneer is er een vergunning vereist? Quid met de renovatie van terrassen en gevels of de vervanging van ramen? De Vlaamse wetgever is duidelijk, maar af en toe zijn er ook plaatselijke verordeningen van kracht. Hoe gaat u tewerk om uit te zoeken of u een vergunning moet aanvragen voor de renovatie? Waar haalt u de nodige inlichtingen waarmee u een dossier kan opbouwen? En hoe doet u dat?In deze opleiding bekijken we welke renovaties vergunningsplichtig zijn en welke niet.U hoort ook hoe u deze vergunningen het beste aanvraagt.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
19-10-2020 14:00 17:00 OOSTENDE Info JOOST BEKE, KATRIEN VERGAUWEN