You are here

Organen van de VME en stemmeerderheden in mede-eigendom anno 2017

Organen van de VME en stemmeerderheden in mede-eigendom anno 2017

Regio Kust Midden (Oostende)
21-11-2017
Organen van de VME en stemmeerderheden in mede-eigendom anno 2017 (3u)

In 2010 werden aan de VME nieuwe organen toegevoegd: de Commissaris van de Rekeningen en de Raad van Mede Eigendom. Aan de Algemene Vergadering werden bijkomende wettelijke verplichtingen toegeschreven waarover niet altijd de grootste duidelijkheid bestaat. Hoe gaat u als syndicus om met de werking van deze nieuwe organen? Hoe wordt niet-naleving van de algemene regels gesanctioneerd?

We bespreken de werking, de bevoegdheden en ook de afbakening van deze organen. We gaan uit van de ervaringen en de rechtspraak van de afgelopen 7 jaar en bekijken alles vanuit een praktische benadering.

Alvast de volgende topics worden behandeld

De Algemene Vergadering:
- Formaliteiten van de bijeenroeping
- Besluitvorming, aanwezigheidsquorum en stemquota ?
- Notulering, secretaris van de AV
- Beslissingsbevoegdheid, reikwijdte ?
- …

De Commissaris van de Rekeningen:
- Vereisten benoeming
- Wettelijke omvang taak
- Statutaire omschrijving
- Modaliteiten benoeming (duur, bijstand, taak )
- Werkingsmiddelen
- …
-
De Raad van Mede-Eigendom:
- Vereisten benoeming
- Omvang bevoegdheid van de Raad? Delegatie ?
- Samenstelling? Bestaat er een Voorzitter van de Raad?
- Verslagen

We hebben het eveneens kort over het stemproces van de AV met haar kwalitatieve meerderheden (3/4, 4/5, unaniem). U krijgt een greep uit de recente rechtspraak vanaf 2010.

Uiteraard is er tijd voorzien voor bijkomende vragen.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
21-11-2017 14:00 17:00 OOSTENDE Info THOMAS SOETE