You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Vastgoedrekenen voor bouwpromotoren en projectontwikkelaars

[OMGEVORMD][WEBINAR] Vastgoedrekenen voor bouwpromotoren en projectontwikkelaars

Webinar
02-12-2020

Vastgoedrekenen voor bouwpromotoren en projectontwikkelaars (18u)


Vastgoedmakelaars en -ontwikkelaars krijgen wel eens te maken met vastgoedvraagstukken: investeren, renoveren, exploiteren, kopen, verkopen. Om een juiste beslissing te kunnen nemen, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de verschillende ‘investeringsparameters’, zoals rendement, restwaarde, kosten versus opbrengsten, kasstromen,..

In deze 3daagse opleiding nemen we jullie mee van basisbegrippen vastgoedrekenen en inzicht in de risico’s van het vastgoedinvesteringsproces, tot het ontwerpen van cashflowschema’s en het maken van rendements- en haalbaarheidsanalyses. Ook specifieke aandacht zal hierbij uitgaan naar de financieringsvormen van vastgoedprojecten.

U krijgt een combinatie van theoretische basiskennis en -methodes, met de toepassing ervan aan de hand van concrete cases.

Na deze basisopleiding kunt u, a.d.h.v. handige rekenmodellen in Excel, uw rendement snel en eenvoudig optimaliseren.

Let op: basiskennis Excel 2010 (formules invoeren, kunnen toepassen van absolute relaties,…) is noodzakelijk om deze opleiding te kunnen volgen!

Niveau: basisopleiding

Dag 1 – Vastgoedontwikkelproces

- Het vastgoed(investeringsproces) – cyclisch proces

- Initiatieffase en de ‘valkuilen’ in het proces:

o Grond verwerven – risico’s en valkuilen - makelaarskosten

o Optimale aanwendingsmogelijkheden van de grond – wie bepaalt wat – studiekosten/architect/…

o Tips en tricks bij vergunningsgedeelte

o Aanbesteding: hoe organiseren en gangbare prijzen

o Doel: kennen van de vastgoedrisico’s bij projectontwikkeling

- Basisbegrippen vastgoedrekenen, als aanzet voor dag 2 en 3: basis residuele waardemethode, restwaarde van de grond

Dag 2 – Investeringsanalyse

- Doel opmaak van een cashflowschema

- BAR/NAR

- IRR

- WACC

- Sensitiviteitsanalyse

- Opmaak van cashflowschema

- Haalbaarheidsanalyse

Dag 3: Financieringsanalyse

- Vastgoedfinanciering

- Aflossingsschema’s voor leningen

- Kredieten en projectfinanciering

- Projectopvolging en evaluatie

Na deze basisopleiding:

- weet u welke aspecten u moet incalculeren in het rekenmodel m.b.t. de grond:

* afspraken rond verwerving grond,

* mogelijkheden, voor- en nadelen van planmatig gebruik van de grond

* vergunningsgedeelte

* bouwfase: organisatie aanbesteding

* verzekeringsgedeelte

- weet u wat een sensitiviteitsanalyse is

- kan u een rekenmodel opbouwen, rekening houdend met alle technische aandachtspuntenDeze opleiding is erkend voor 18 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
02-12-2020 09:30 12:30 WEBINAR Info Dave Palmans
02-12-2020 13:30 16:30 WEBINAR Info Dave Palmans
09-12-2020 09:30 12:30 WEBINAR Info Dave Palmans
09-12-2020 13:30 16:30 WEBINAR Info Dave Palmans
16-12-2020 09:30 12:30 WEBINAR Info Dave Palmans
16-12-2020 13:30 16:30 WEBINAR Info Dave Palmans