You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Handelshuur en pop-up stores

[OMGEVORMD][WEBINAR] Handelshuur en pop-up stores

Webinar
02-12-2021

Handelshuur en pop-up stores (3u)


De handelshuur wijkt op een aantal essentiële punten af van de gemene huur en de huur voor hoofdverblijfplaats omdat de wetgever de handelshuurder wil beschermen. Wie niet vertrouwd is met de dwingende strenge regels en termijnen, staat vroeg of laat met de rug tegen de muur.

 

Daarom besteedt deze opleiding aandacht aan zowel de dwingende wetgeving als de vastgoedpraktijk inzake het toepassingsgebied, de duur van de overeenkomst en de procedures van opzegging en huurhernieuwing, de mogelijke overdracht van huurrechten, het recht om te verbouwen en de situatie van huurder en verhuurder bij eventuele verkoop.

 

Ook de pop-up stores komen kort aan bod.

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
02-12-2021 13:30 16:30 WEBINAR Info Thomas Soete