You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Een tekstbericht teveel of te weinig: is er nu sprake van een verkoop of toch niet?

[OMGEVORMD][WEBINAR] Een tekstbericht teveel of te weinig: is er nu sprake van een verkoop of toch niet?

Webinar
26-05-2021

Een tekstbericht teveel of te weinig: is er nu sprake van een verkoop of toch niet? (3u)


Nog niet zo lang geleden was een verkoop-aankoopovereenkomst een zuiver formeel contract.

De laatste jaren werden hierin heel wat grote wijzigingen doorgevoerd, zowel door de wetgever als in de rechtsspraak.

 

De verplicht opgelegde mededelingen en de toe te voegen documenten zijn misschien niet altijd meer zo dwingend en het ontbreken hiervan heeft niet noodzakelijk de nietigheid van de verkoop tot gevolg. Daarnaast zien we een evolutie in de wijze waarop de overeenkomst zelf tot stand komt: van zuiver mondeling, over SMS naar Whatsapp,…

 

In deze opleiding gaan we in op het ontstaan en het bewijs van verkoopovereenkomsten.

 

Komen in deze opleiding aan bod:

  • Het ontstaan en bewijs van koopovereenkomsten en hoe en wanneer deze kunnen worden afgedwongen
  • De elektronische overeenkomsten, biedingen per e-mail / Whatsapp,… : Wat kan en mag er? Welke documenten moeten voorhanden zijn, …?
  • Aandachtpunten voor de vastgoedmakelaar in deze materie

 

De opleiding is doorspekt van voorbeelden uit de recente rechtsspraak m.b.t. elektronische overeenkomsten, biedingen per mail, … .

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
26-05-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Steven Bivacco

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
26-04-2021 Webinar Meer informatie
01-06-2021 Webinar Meer informatie