You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

[OMGEVORMD][WEBINAR] Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

Webinar
03-03-2021

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract (3u)


In het tweede deel van deze opleiding behandelen we het huurrecht en het contractuele kader van de verhuur. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de huurregimes, bestemming, duur en opzeggingsmogelijkheden, huurwaarde, herziening huurprijs, indexering, huurwaarborg, lasten en provisies, onderhoud, herstellingen, werken, plaatsbeschrijving, registratie,… Kortom: alle informatie die cruciaal is voor de opmaak van een rechtsgeldig huurcontract.


Tot slot wordt ook kort stilgestaan bij de fiscaliteit van de huurinkomsten.


Schrijf ook in voor eerste deel van deze opleiding in de voormiddag: “Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten”!

Na deze opleiding: 
  • kent u de 3 huurregimes in Vlaanderen
  • kent u het belang van de registratie van het huurcontract
  • weet u in grote lijnen hoe huurinkomsten fiscaal worden behandeld
  • weet u waarin de 2 huurregimes m.b.t. wonen -gemeen huurrecht en woninghuur- van elkaar verschillen (handelshuur, toeristische verhuur en pacht komen hier niet aan bod!)
  • weet u welke essentiële informatie het huurcontract en de plaatsbeschrijving moeten bevatten
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
03-03-2021 10:00 13:00 WEBINAR Info Elke Neeskens

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
29-03-2021 Webinar Meer informatie