You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Bruikbaarheid van bodemattesten bij de verkoop van een appartement

[OMGEVORMD][WEBINAR] Bruikbaarheid van bodemattesten bij de verkoop van een appartement

Webinar
01-12-2020

Bruikbaarheid van bodemattesten bij de verkoop van een appartement (3u)

Wist u dat de verplichtingen die moeten nageleefd worden bij de verkoop van een appartement in het kader van de bodemwetgeving grondig zijn gewijzigd in 2019? Het betreft hier in eerste instantie de verplichting tot de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek voor kavels gelegen op een risicogrond.

Daarna volgde op 1 september 2020 een relevante wijziging geweest m.b.t. de bruikbaarheid van het uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek.

Aan de hand van praktische voorbeelden gaan we in op deze wijzigingen.

We bekijken eveneens de gevolgen zijn bij de vaststelling van een bodemverontreiniging op de grond en hoort u wie in dat geval de vervolgstappen moet uitvoeren.

Na deze opleiding kan u zelf nagaan of het bodemattest dat u heeft bekomen voor de verkoop van een kavel, bruikbaar is of niet.

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
01-12-2020 13:30 16:30 WEBINAR Info RAF ENGELS