You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid?

[OMGEVORMD][WEBINAR] Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid?

Webinar
01-02-2021

Webinar: Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid? (3u)


Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie.


Maar er is meer… Ondertussen werden al heel wat jaarverslagen ingediend en de FOD Economie voert geregeld controles uit.


Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? Wat bij niet-naleving van uw verplichtingen? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?


U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.


We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding: 
  • heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
  • kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
  • weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
  • weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
  • weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers
  • weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
  • weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
01-02-2021 13:30 16:30 WEBINAR Info Alain Claes

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
21-04-2021 Regio Antwerpen Meer informatie
15-03-2021 Webinar Meer informatie