You are here

[OMGEVORMD] [WEBINAR] De bemiddelingsopdracht en het ereloon van de vastgoedmakelaar

[OMGEVORMD] [WEBINAR] De bemiddelingsopdracht en het ereloon van de vastgoedmakelaar

Webinar
29-01-2021

De bemiddelingsopdracht en het ereloon van de vastgoedmakelaar (3u)


Makelaars krijgen dagelijks te maken met problemen i.v.m. met hun ereloon. In deze opleiding wordt aan de hand van de regelgeving, maar vooral ook van concrete dossiers en rechtspraak een antwoord gegeven op een aantal prangende vragen.


Zowel de burgerrechtelijke als tuchtrechtelijke aspecten komen aan bod.

 • Hoeveel ereloon en kosten mag u vragen?
 • Kan u een kostenvergoeding vragen als de opdracht niet met succes is uitgevoerd?
 • Wanneer is het ereloon verworven: bij een bod, een compromis of bij het ondertekenen van de notariële akte?
 • Moeten opvolgende makelaars allebei betaald worden en moeten ze hiervoor onderling afspraken maken?
 • Kan in het kader van de opmaak van de compromis worden bepaald dat de koper -bij een eventueel mislukken van de compromis- het ereloon van de makelaar moet betalen?
 • Kan u stipuleren dat de opdrachtgever u kosten en een deel ereloon moet betalen als de opdrachtgever gebruik zou maken van zijn herroepingsrecht?
 • Heeft u recht op schadevergoeding als de verkoper zelf het pand verkoopt?
 • Wat met “lijstbedingen”? Hoe toont u aan dat u informatie over het pand heeft gegeven aan een persoon op “de lijst”?
 • Wanneer heeft u recht op een opzegvergoeding dan wel een schadevergoeding?
 • Wat als de koopprijs ernstig zakt tijdens het verkoopproces? Heeft u dan nog steeds recht op een ereloon?


Tenslotte staan we ook stil bij de invloed van de coronalockdown en de verschillende regeringsbeslissingen op de contracten van de vastgoedmakelaar :

 • Impact op de duur en de opzeg van de makelaarssopdracht?
 • Wat met afgesloten compromissen en een uitgebracht bod?
 • Wat met opschortende voorwaarden?


Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
29-01-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info DOMINIQUE MATTHYS

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
10-03-2021 Webinar Meer informatie
19-03-2021 Webinar Meer informatie
28-04-2021 Regio Leuven Meer informatie