You are here

Nieuw Wetboek Vennootschappen: gevolgen hervormd vennootschapsrecht voor de vastgoedbemiddelaar/syndicus (incl. UBO-register)

Nieuw Wetboek Vennootschappen: gevolgen hervormd vennootschapsrecht voor de vastgoedbemiddelaar/syndicus (incl. UBO-register)

Regio Antwerpen
23-05-2019
Nieuw Wetboek Vennootschappen: gevolgen hervormd vennootschapsrecht voor de vastgoedbemiddelaar/syndicus (incl. UBO-register) (3u)

U heeft het zeker al gehoord. Het nieuw wetboek Vennootschappen en Verenigingen werd goedgekeurd. De nieuwe regelgeving treedt in werking vanaf 1 mei 2019.

Sommige vennootschappen zullen verdwijnen. De bvba wordt BV of Besloten Vennootschap en dat zal nu wellicht de meest voorkomende vennootschap worden. Voor een BV zal (in principe) geen startkapitaal meer nodig zijn. De oprichtersaansprakelijkheid zal wel groter worden en de mate waarin een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld, zal in sommige gevallen afhangen van de omzet of het balanstotaal van de vennootschap. In de NV zal een bestuurder dan bijvoorbeeld weer kunnen genieten van een grotere ontslagbescherming…

Ook voor u als bemiddelaar/syndicus kunnen deze wijzigingen gevolgen hebben. Als vastgoedkantoor beheert u immers uw eigen vennootschap. En als bemiddelaar maakt u bovendien wel eens een overeenkomst op tussen 2 rechtspersonen of tussen een rechtspersoon en een privépersoon.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

U hoort het: u kan maar beter mee zijn.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
23-05-2019 14:00 17:00 BERCHEM Info LAURENS LODEFIER