You are here

Interessante websites voor de vastgoedmakelaar

Interessante websites voor de vastgoedmakelaar

Regio Gent
22-05-2019
Interessante websites voor de vastgoedmakelaar (3u)

Op een namiddag bekijken we samen welke interessante, vaak gratis, websites (naast Geopunt) relevante informatie bieden voor de uitoefening van uw beroep als vastgoedmakelaar: prijzen van gronden, appartementen en woningen, berekeningen van bouwkostprijzen, …

In deze interactieve doe-sessie staan informatie-uitwisseling en praktijkoefeningen centraal.

Komen o.a. aan bod: CadGIS, ABEX, Kadasterfinder, MyRentPro, Wonen Vlaanderen, de websites van BIV, FOD, …

Een deel van de te vinden informatie kan ook interessant zijn voor rentmeesters en syndici.

Let op: Geopunt komt hier niet aan bod. Schrijf ook in voor de opleiding “Geopunt” op dezelfde dag in de voormiddag.
Na deze opleiding: 
  • weet u hoe u CadGIS vlot kan gebruiken
  • weet u hoe de huurcalculator werkt
  • weet u hoe ABEX wordt gebruikt
  • weet u welke informatie u vindt op de websites van de FOD (prijzen bouwgronden en woningen), Kadaster en Wonen Vlaanderen (huurschatter - woningkwaliteit) en hoe u deze informatie kan gebruiken
  • weet u waar u de nodige informatie kan vinden m.b.t. ruimtelijke ordening (vrijstelling vergunningen, melding)
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
22-05-2019 13:30 16:30 ZWIJNAARDE Info EDDY GAETHOFS