You are here

Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu? - VOORMIDDAG

Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu? - VOORMIDDAG

Webinar
26-11-2021

Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu? (3u)


Het principe “vermoeden van vergunning” (van toepassing sinds 2009 maar nauwelijks gekend) is een alternatieve manier om te voldoen aan de vergunningsplicht. Het biedt een aantal “regularisatiepistes” waarmee u voor oudere -van vóór het in voege treden van het betrokken gewestplan in uw gemeente- onvergunde constructies de status "vergund geacht" kan afdwingen. Deze status wordt dan ook geregistreerd in het vergunningenregister.


Welke procedure moet hiervoor worden gevolgd? Is een officiële aanvraag bij de betrokken gemeente voldoende of moet u zelf bewijsmiddelen voorleggen?


Komen aan bod in deze opleiding:

  • de juridische aspecten van “vermoeden van vergunning” en status “vergund geacht”
  • de aanvraagprocedure
  • de bewijslast
  • de regularisatiemogelijkheden achteraf met bijzondere aandacht voor vrijstellingen en zonevreemdheid


De docent brengt een kritische benadering van de mogelijke bewijsstukken én u maakt een aantal praktische oefeningen.


U hoort het: een absolute meerwaarde binnen uw takenpakket als vastgoedmakelaar!

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
26-11-2021 09:30 12:30 WEBINAR Info Hugo De Cuyper