You are here

Het Vlaams Huurdecreet: krachtlijnen, praktijk en cases: deel 1

Het Vlaams Huurdecreet: krachtlijnen, praktijk en cases: deel 1

Regio Kust Midden (Oostende)
14-11-2019
Het Vlaams Huurdecreet: krachtlijnen, praktijk en cases: deel 1 (3u)

Sinds 1 januari 2019 is het nieuw Vlaams Huurdecreet van kracht, een uitgebreid decreet met maar liefst 79 artikelen. De impact voor de makelaar is niet te onderschatten, onder meer omdat de meeste bepalingen van dwingend recht zijn (met aansprakelijkheidsrisico’s). Na deze dagopleiding (2 x 3u) bent u helemaal mee en voorbereid!

Na een korte situering worden de nieuwe aangepaste onderdelen toegelicht met bijzondere aandacht voor de gevolgen op uw vastgoedpraktijk, met de aandachtspunten en (on)mogelijkheden.

We werken ook met cases zodat alles meteen helemaal duidelijk is!

Komen aan bod in deel 1:
- Inleiding
- Toepassingsgebied decreet
- Precontractuele fase
- Vorm en inhoud van de overeenkomst
- Registratieverplichting – overdracht van het gehuurde goed
- Woningkwaliteit – renovatiehuur
- Duur en einde van de overeenkomst
* Duur
* Opzegmogelijkheden huurder en verhuurder
* Overlijden van de laatste huurder

Schrijf ook in voor deel 2 van deze opleiding waar o.a. deze thema’s aan bod komen: onderhoud en huurherstellingen, financiële aspecten (huurprijs, -waarborg,…), medehuur, studentenhuisvesting, …
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
14-11-2019 10:00 13:00 OOSTENDE Info THOMAS SOETE

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
07-12-2020 Regio Leuven Meer informatie
11-09-2020 Regio Brugge Meer informatie