You are here

Het RIO na de hervormde wet op de mede-eigendom: zo begint u eraan (extra sessie)

Het RIO na de hervormde wet op de mede-eigendom: zo begint u eraan (extra sessie)

Regio Brugge
19-06-2019
Het RIO na de hervormde wet op de mede-eigendom: zo begint u eraan (3u)

Het RIO (Reglement van Interne Orde) wordt met de invoering van hervormde wet op de mede-eigendom een verplicht document. De wetgever wil hiermee een oplossing aanreiken om soepeler te kunnen omgaan met het wijzigen van bepaalde wettelijke regels, maar ook de praktische leefregels in het gebouw beter regelen.

Issues als de werkwijze van de Algemene Vergadering, de wijze van aanstelling, taken, enz. van de syndicus en de termijn waarbinnen de algemene vergadering jaarlijks moet doorgaan, verhuizen van de statuten naar dit reglement van inwendige orde. Maar daarnaast wordt dit nog aangevuld met heel wat andere zaken die op die manier makkelijker afdwingbaar worden (functieomschrijving commissaris van de rekeningen, bedrag vanaf wanneer mededinging verplicht is, inzagemogelijkheid eigenaars, …).

Hoe pakt u het RIO aan in de praktijk? Welke elementen moeten zeker worden opgenomen en welke elementen kunnen ook maar beter worden toegevoegd? Hoe kunnen wijzigingen van regels tegenstelbaar worden gemaakt in het RIO? Wat bij verhuring van appartementen?

We bekijken hoe u een RIO kan opstellen zodat het tegelijkertijd juridisch correct is én praktisch bruikbaar is.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
19-06-2019 14:00 17:00 SINT-MICHIELS-BRUGGE Info Jo Franco