You are here

Het onteigeningsdecreet 2 jaar na de inwerkingtreding

Het onteigeningsdecreet 2 jaar na de inwerkingtreding

Regio Genk
17-02-2020
Het onteigeningsdecreet 2 jaar na de inwerkingtreding (3u)

Het Vlaamse Onteigeningsdecreet trad op 1 januari 2018 in werking.
Wie in Vlaanderen tot op vandaag geconfronteerd wordt met een onteigeningsprocedure, moet vaststellen dat deze verloopt volgens gedateerde regels van halverwege de 20ste en zelfs uit de 19de eeuw. Met het nieuwe Onteigeningsdecreet heeft de Vlaamse Overheid geprobeerd de bestaande procedures te actualiseren, te versnellen en te vereenvoudigen. Hierbij zouden zowel de belangen van de burger die onteigend wordt, als die van de overheid die moet onteigenen evenwichtig tegen elkaar afgewogen zijn.
Tijdens deze studienamiddag zal samen met u nagegaan worden wat de grootste nieuwigheden zijn, en of de Vlaamse Overheid in de praktijk in haar opzet is geslaagd. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de voorafgaande administratieve fase, als aan de gerechtelijke fase
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
17-02-2020 18:30 21:30 GENK Info KATRIEN DAMS, SVEN VERNAILLEN

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
09-03-2020 Regio Brugge Meer informatie