You are here

Het contentieux van de algemene vergadering

Het contentieux van de algemene vergadering

Regio Leuven
11-12-2018
Het contentieux van de algemene vergadering (3u)

De organisatie en het verloop van een algemene vergadering geven dikwijls aanleiding tot geschillen met ontevreden mede-eigenaars.

In deze opleiding worden aan de hand van recente casussen de voornaamste pijnpunten in kaart gebracht. Er wordt aangegeven hoe ze kunnen worden voorkomen en hoe ze kunnen worden geremedieerd.
Er wordt aandacht geschonken aan het opstellen van de agenda, de bijeenroeping van de vergadering, het samenstellen van het bureau, het notuleren van de aanwezigheden en de volmachten, het al dan niet toestaan van de aanwezigheid van derden die bijstand verlenen, het bepalen van de vereiste meerderheden en het verloop van de stemmingen, het notuleren van de genomen beslissingen en de mededeling van de notulen.

We bekijken ook de procedure waarbij beslissingen van de algemene vergadering worden aangevochten en de uitvoerbaarheid van de beslissingen volgens deze procedure.

Er wordt uiteraard ook telkens aangeduid waar het nieuwe appartementsrecht wijzigingen met zich mee zal brengen.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
11-12-2018 14:00 17:00 LEUVEN Info THOMAS SOETE