You are here

Financieel beheer in mede-eigendom: de kostenverdeling in de praktijk

Financieel beheer in mede-eigendom: de kostenverdeling in de praktijk

Regio Brugge
04-05-2020
Financieel beheer in mede-eigendom: de kostenverdeling in de praktijk (3u)

Het financieel beheer van een mede-eigendom is vaak erg complex. U beheert niet alleen de inkomsten en de uitgaven van de mede-eigendom maar ook het werkings- en reservekapitaal. Een begroting opmaken,  voorschotten opvragen, invorderen van achterstallen en het aanleggen van een reservekapitaal zijn maar enkele van de verplichtingen die u als syndicus minutieus moet nakomen.

In deze opleiding gaan we dieper in op de kostenverdeling. Volgens de statuten moet u werken a.d.h.v. een systeem van verdeelsleutels, waarbij automatisch een opsplitsing wordt gemaakt in de verdeling van verschillende onkostenposten.

Komen o.a. aan bod:
- Privatieve kosten
- Gemeenschappelijke kosten
- Verdeling kosten bij overdracht
- Verwerking van het reservefonds
- Opstellen budget o.b.v. vorig(e) boekja(a)r(en)
- Speciale gevallen
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
04-05-2020 13:30 16:30 SINT-MICHIELS-BRUGGE Info MAURIZIO BORTOLAZZI

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
23-04-2020 Regio Antwerpen Meer informatie
28-04-2020 Regio Aalst Meer informatie
05-05-2020 Regio Kust Oost (Knokke-Blankenberge) Meer informatie
27-05-2020 Regio Leuven Meer informatie
09-06-2020 Regio Kust Midden (Oostende) Meer informatie
10-06-2020 Regio Gent Meer informatie