You are here

EXCEL CHARTS IC CBRE ANTW

EXCEL CHARTS IC CBRE ANTW

Regio Antwerpen
19-03-2019
"U leert op een gestructureerde en efficiënte manier omgaan met uw (financiële) gegevens als basis voor uw budgettering en de daaruit voortvloeiende beleidsbeslissingen.
U leert gerichte selecties maken zodat u op elk moment die cijfers kan opvragen die u nodig heeft. Op die manier kan u vb. een klant up–to-date antwoord geven op zijn vraag over hypothecaire leningen.
Volgende aspecten komen aan bod:
- Budgettering
- Financiële functies
- Enkele praktische functies"
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
19-03-2019 13:30 17:00 ANTWERPEN Info Education Real Dolmen