You are here

Een waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat (extra sessie)

Een waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat (extra sessie)

Regio Gent
25-06-2019
Een waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat (3u)

De eerste stap bij het opstellen van een goed verkoopdossier is een waterdichte verkoopopdracht of –mandaat. Wat is het verschil tussen de twee? Waarop moet u letten bij het opstellen ervan? Welke clausules moeten er wettelijk instaan, welke mogen er niet instaan en welke kunnen eventueel verwijderd of aangepast worden ? Wat is precies het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst afgesloten buiten kantoor en niet-buiten kantoor ? Wat is uw verantwoordelijkheid als vastgoedmakelaar m.b.t. dit document? En vooral: hoe zorgt u ervoor dat u als makelaar in orde bent? We bespreken ook een aantal concrete cases en u krijgt voorbeelddocumenten mee naar huis.
Na deze opleiding: 
 • Kent u het verschil tussen een verkoopopdracht en een verkoopmandaat
 • Weet u of er een schriftelijk contract moet worden opgemaakt
 • Weet u welke regelgeving u moet respecteren wanneer uw opdrachtgever consument is.
 • Weet u of u moet werken met 2 verkoopopdrachten (voor opdrachtgever-consument en voor opdrachtgever-niet-consument?)
 • Kent u de modaliteiten m.b.t. het ereloon en weet u wanneer u hierop recht heeft (Bij ondertekening verkoopovereenkomst? Bij uitbrengen bod?)
 • Kent u de principes van opzeg- en schadebeding en weet u wanneer deze moeten worden toegepast.
 • Kent u het principe van het exoneratiebeding en kent u de toepassing ervan.
 • Weet u welk contract u maakt bij co-exclusiviteit of bij opvolgende makelaarsopdrachten.
 • Kent u het belang van precontractuele informatie.
 • Weet u wat onder precontractuele informatie valt. Welke documenten moeten worden ingevuld én ondertekend? Wat is de herroepingstermijn en in hoeverre kan een klant hierop een beroep doen?
 • Weet u welk modelcontract en welke clausules u moet gebruiken bij het afsluiten van een opdracht buiten de verkoopruimte en niet buiten de verkoopruimte.
 • Kent u de meest voorkomende problemen bij het gebruik van verkoopopdrachten en –mandaten en weet u hoe de rechtspraak hierin evolueert.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
25-06-2019 10:00 13:00 SINT-DENIJS-WESTREM Info DOMINIQUE MATTHYS