You are here

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

Regio Brugge
06-11-2019
Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract (3u)

In het tweede deel van deze opleiding behandelen we het huurrecht en het contractuele kader van de verhuur. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de huurregimes, bestemming, duur en opzeggingsmogelijkheden, huurwaarde, herziening huurprijs, indexering, huurwaarborg, lasten en provisies, onderhoud, herstellingen, werken, plaatsbeschrijving, registratie,… Kortom: alle informatie die cruciaal is voor de opmaak van een rechtsgeldig huurcontract. Tot slot wordt ook kort stilgestaan bij de fiscaliteit van de huurinkomsten.

Schrijf ook in voor eerste deel van deze opleiding in de voormiddag: “Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten”!
Na deze opleiding: 
  • kent u de 3 huurregimes in Vlaanderen
  • weet u waarin de 2 huurregimes m.b.t. wonen -gemeen huurrecht en woninghuur- van elkaar verschillen (handelshuur, toeristische verhuur en pacht komen hier niet aan bod!)
  • weet u welke essentiële informatie het huurcontract en de plaatsbeschrijving moeten bevatten
  • kent u het belang van de registratie van het huurcontract
  • weet u in grote lijnen hoe huurinkomsten fiscaal worden behandeld
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
06-11-2019 14:00 17:00 SINT-MICHIELS-BRUGGE Info Cedric Lombaert

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
22-10-2019 Regio Antwerpen Meer informatie
25-10-2019 Regio Sint-Niklaas Meer informatie
02-12-2019 Regio Kust Oost (Knokke-Blankenberge) Meer informatie
09-12-2019 Regio Genk Meer informatie
25-11-2019 Regio Antwerpen Meer informatie