You are here

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

Regio Genk
12-11-2018
Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract (3u)

In het tweede deel van deze opleiding behandelen we het huurrecht en het contractuele kader van de verhuur. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de huurregimes, bestemming, duur en opzeggingsmogelijkheden, huurwaarde, herziening huurprijs, indexering, huurwaarborg, lasten en provisies, onderhoud, herstellingen, werken, plaatsbeschrijving, registratie,… Kortom: alle informatie die cruciaal is voor de opmaak van een rechtsgeldig huurcontract. Tot slot wordt ook kort stilgestaan bij de fiscaliteit van de huurinkomsten.

Schrijf ook in voor eerste deel van deze opleiding in de voormiddag: “Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten”!
Na deze opleiding: 
  • kent u de 3 huurregimes in Vlaanderen
  • weet u waarin de 2 huurregimes m.b.t. wonen -gemeen huurrecht en woninghuur- van elkaar verschillen (handelshuur, toeristische verhuur en pacht komen hier niet aan bod!)
  • weet u welke essentiële informatie het huurcontract en de plaatsbeschrijving moeten bevatten
  • kent u het belang van de registratie van het huurcontract
  • weet u in grote lijnen hoe huurinkomsten fiscaal worden behandeld
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
12-11-2018 14:00 17:00 GENK Info Elke Neeskens

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
21-11-2018 Regio Leuven Meer informatie
26-11-2018 Regio Brugge Meer informatie
03-12-2018 Regio Gent Meer informatie
11-12-2018 Regio Turnhout Meer informatie
12-12-2018 Regio Kust Midden (Oostende) Meer informatie
17-12-2018 Regio Antwerpen Meer informatie