You are here

Een GDPR-proof kantoor: hoe organisatie en ICT u daarbij kunnen helpen

Een GDPR-proof kantoor: hoe organisatie en ICT u daarbij kunnen helpen

Regio Genk
18-02-2019
Een GDPR-proof kantoor: hoe organisatie en ICT u daarbij kunnen helpen (3u)

In het kader van GDPR (General Data Protection Regulation) moet u niet alleen uw klantenrelaties bekijken, maar ook de volledige organisatie van uw kantoor onder de loep nemen.
Ben u niet zeker of u al helemaal GDPR-proof werkt? Deze opleiding loodst u door de belangrijkste procedures die u zullen helpen om uw kantoor ‘compliant’ te maken. We gaan in op de wettelijke verplichtingen op vlak van de organisatie van uw kantoor. Hoe gaat u om met gegevensstromen? Hoe spoort u potentiële veiligheidsrisico’s op? Hoe begint u aan een actieplan om persoonsgegevens ‘veilig’ te verwerken? Vervolgens bekijken we welke ondersteunende rol ICT-technologie kan spelen om een informatieveiligheidsplan om te zetten in praktijk. Wat is een ‘security bedreiging’ en welke schadelijke gevolgen kan dit hebben voor uw organisatie? Welke technische en organisatorische maatregelen kan u nemen? Hoe voorkomt u datalekken? En hoe gaat u te werk als er toch een datalek zou zijn? Op naar een GDPR-proof kantoor!
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
18-02-2019 19:00 22:00 GENK Info IVAN STUER