You are here

De verkoopovereenkomst en de aankoop-verkoopbelofte in het Brussels Gewest (Affligem)

De verkoopovereenkomst en de aankoop-verkoopbelofte in het Brussels Gewest (Affligem)

Regio Aalst
16-11-2017
De verkoopovereenkomst en de aankoop-verkoopbelofte in het Brussels Gewest (3u)

Aan de hand van een modeldocument krijgt u een diepgaande toelichting bij de clausules van de verkoopovereenkomst en de aankoop-verkoopbelofte van toepassing in het Brussels Gewest.

We staan stil bij de recente wetswijzigingen (minnelijke ontbinding die sedert januari 2017 ook mogelijk is in Brussel, nieuwe regels i.v.m. de bodemattesten, nieuw abattement, …).
Er gaat bijzondere aandacht naar bepaalde juridische knelpunten en de fiscale clausules. En we bespreken de al dan niet noodzakelijke documenten (stedenbouwkundige inlichtingen, bodemattest, EPC, …) die bij de overeenkomst moeten worden gevoegd.

De artikelsgewijze bespreking van de modelovereenkomst gebeurt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. En de modeldocumenten krijgt u mee naar huis!
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
16-11-2017 14:00 17:00 Affligem Info FREDERIC DE GRAVE