You are here

De omgevingsvergunning: gevolgen en aandachtspunten voor de vastgoedpraktijk

De omgevingsvergunning: gevolgen en aandachtspunten voor de vastgoedpraktijk

Regio Kust Midden (Oostende)
25-01-2018
De omgevingsvergunning: gevolgen en aandachtspunten voor de vastgoedpraktijk (3u)

Op 23 februari 2017 is het Vlaamse Omgevingsvergunningsdecreet in werking getreden.

De stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning worden geïntegreerd in een “omgevingsvergunning".
De verschillende vergunningsprocedures (milieu/ruimtelijke ordening) worden vervangen door een nieuwe omgevingsvergunningsprocedure. En die is sinds 1 januari 2018 ook van toepassing voor alle aanvragen/projecten waar de gemeente de bevoegde overheid is.

In deze opleiding bespreken we de (ingrijpende) gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor bouw- en vastgoedprojecten (cf. stedenbouwkundige handelingen,
verkavelingen).

Volgende vragen komen aan bod:
• Hoe verloopt de omgevingsvergunningsprocedure? Welke soorten procedures bestaan er? Wie zijn de bevoegde overheden? Binnen welke termijnen wordt beslist? Wat zijn de beroepsmogelijkheden?
• Wat brengen (ver)nieuw(d)e instrumenten zoals de ‘administratieve lus’ en de ‘projectvergadering’?
• Wat betekent de toepassing van de ‘administratieve lus’?
• In welke gevallen kan een voorafgaande ‘projectvergadering’ worden georganiseerd?
• Welke projecten zijn vermeld op de gesloten lijsten van Vlaamse en provinciale projecten?
• Welke regels gelden op het vlak van ‘voorwaarden en lasten’, ‘fasering’, ‘regularisatie’, ‘opheffing’ en ‘verval’?
• Wat zijn de rol en taken van de ‘omgevingsambtenaar’ en van de ‘omgevingsvergunningscommissie’?
• Hoe zien de verschillende aanvraagformulieren eruit? Wat is nieuw, wat is gewijzigd, aandachtspunten? Welke bijlagen en documenten zijn vereist (cfr. ‘addendabibliotheek’)?
• Hoe werkt het omgevingsloket? Hoe en door wie wordt een omgevingsvergunningsaanvraag digitaal ingediend?
• Wat zijn de aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar?
• Wat verandert er op het vlak van de handhaving van de ruimtelijke ordening?
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
25-01-2018 14:00 17:00 OOSTENDE Info MARIO DEKETELAERE