You are here

De bruikbaarheid van het bodemattest: theoretisch kader en praktijkvoorbeelden

De bruikbaarheid van het bodemattest: theoretisch kader en praktijkvoorbeelden

Regio Brugge
03-03-2020
De bruikbaarheid van het bodemattest: theoretisch kader en praktijkvoorbeelden (3u)

Bij de overdracht van gronden is een bodemattest nodig. Maar niet elk afgeleverd bodemattest is bruikbaar. We gaan dieper in op de verschillende blokken die een bodemattest kan bevatten en bekijken per onderdeel wat de gegevens betekenen.
- Gegevens afkomstig van de gemeente:
Wat houden deze gegevens in? Wat indien men niet akkoord gaat met deze info? Wat indien iemand over andere info beschikt dan dat wat op het attest vermeld staat?
- Gegevens over bodemonderzoeken: Welke info vindt u hier terug? Wat indien men niet akkoord gaat met deze info?
- Gegevens over asbest op het bodemattest: Wanneer wordt deze info opgenomen op het attest? Kan dit een verkoop tegenhouden? Hoe kunnen deze gegevens van het bodemattest worden afgehaald?
- Vermelding van gebruiksadviezen: Betekenis en gevolgen? Wanneer wordt deze vermelding opgenomen? Hoe kan ze verwijderd worden?

Eerst krijgt u een toelichting per blok. Vervolgens wordt aan de hand van concrete situaties bekeken of bodemattesten met bepaalde vermeldingen al dan niet bruikbaar zijn bij verkoop van een grond.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
03-03-2020 14:00 17:00 SINT-MICHIELS-BRUGGE Info RAF ENGELS