You are here

Assistentiewoningen in de praktijk van de vastgoedmakelaar en de vastgoedbeheerder

Assistentiewoningen in de praktijk van de vastgoedmakelaar en de vastgoedbeheerder

Regio Genk
18-10-2017
Assistentiewoningen in de praktijk van de vastgoedmakelaar en de vastgoedbeheerder (3u)

Investeren in zorgvastgoed – meer bepaald in assistentiewoningen – is booming business. Als vastgoedmakelaar is het zaak uw klanten hierover met raad en daad bij te staan.

In deze opleiding brengen we eerst een juridische onderbouw en kadering van de materie. Daarna focussen we ons op de praktische benadering van de diverse, specifiek te gebruiken documenten en de bijzondere terminologie.

U krijgt een duidelijk inzicht in de rechten/plichten/kosten en lasten van assistentiewoningen zodat u in het kader van uw informatieplicht als vastgoedmakelaar de accurate inlichtingen kan verschaffen aan potentiële kopers. En aangezien assistentiewoningen vaak als investering worden gekocht, besteden we eveneens aandacht aan de fiscale impact.

Niet alle groepen van assistentiewoningen worden succesvol onthaald en moeten daarom wel eens worden omgevormd naar residenties van reguliere mede-eigendom. We besteden ook aandacht aan de aandachtspunten die zo'n omvorming met zich meebrengt. Waar moet u als vastgoedmakelaar/syndicus op letten als u zo'n proces mee opvolgt?
Na deze opleiding: 
  • kan u de begrippen “serviceflat", "assistentiewoning", "beheersinstantie", "woonassistent", "syndicus" en "zorgdecreet" situeren;
  • kent u de toepasselijke wetgeving en doelstellingen;
  • kent u de voorwaarden en gevolgen van en hebt u inzicht in de procedures van aanmelding en erkenning;
  • weet u wat infrastructuur, zorg en omkadering betekenen in de realisatie van een groep van assistentiewoningen;
  • kent u het belang van interne afsprakennota’s die moeten worden opgesteld in het kader van de realisatie van zo’n project;
  • weet u hoe de verkoop en de herverkoop van een assistentiewoning verloopt.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
18-10-2017 14:00 17:00 GENK Info YOERI NOTE