You are here

Actiemogelijkheden bij koopgebreken

Actiemogelijkheden bij koopgebreken

Regio Leuven
19-10-2017
Actiemogelijkheden bij koopgebreken (3u)

Na de aankoop van een onroerend goed kunnen er elementen opduiken waardoor de koper niet het volle genot van het gekochte pand krijgt.

Enkele voorbeelden:
- Gebrekkige levering: er wordt niet geleverd wat verwacht was. Er blijkt bv. een herstelvordering wegens stedenbouwkundige inbreuken aan het goed te kleven
- Verborgen gebreken: er duiken gebreken op die bij de aankoop verborgen waren. Er zit bvb. een huiszwam achter het vals plafond.
- Uitwinning: derden blijken aanspraken te maken op het onroerend goed. Krakers hebben bvb. het pand bezet of een buurman beweert dat hij de achtertuin heeft verworven door verkrijgende verjaring.

Wat zijn in dat geval de vorderingsmogelijkheden van de koper? Wat is de positie van de makelaar hierin? Kan hij aansprakelijk worden gesteld?
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
19-10-2017 14:00 17:00 LEUVEN Info EVELINE VAN LAERE, KAREL SCHULPEN