You are here

SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) - Algemeen

Voor het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), ook gekend onder de vroegere naam ‘brugpensioen’ zijn de algemeen geldende regels ook binnen de sector van toepassing. In dit stelsel krijgen bepaalde oudere werklozen onder strikte voorwaarden een bijkomende uitkering, die betaald wordt door de laatste werkgever: de bedrijfstoeslag (de vroegere ‘aanvullende vergoeding’). Het al dan niet toekennen van dit stelsel is een bevoegdheid van de RVA. Meer