You are here

Outplacement

‘Outplacement’ is een begeleiding waarbij ontslagen werknemers geholpen worden om zelf zo snel mogelijk een nieuwe professionele uitdaging te vinden. In meerdere scenario’s is de werkgever verplicht – op straffe van sancties van de RVA – zo’n begeleiding aan te bieden als hij een werknemer ontslaat. Die verschillende scenario’s worden beschreven op de pagina outplacement – algemeen, en de manier waarop een aanvraag ingediend moet worden is te legen op de pagina outplacement – praktisch