You are here

Opleiding - algemene info

Volgens de afspraken (CAO) die werkgevers- en werknemersorganisaties gemaakt hebben, kunnen werknemers in de vastgoedsector deelnemen aan de opleidingsinitiatieven van het Sociaal Fonds met behoud van loon en met vergoeding voor de gemaakte kosten, en dit voor zover de arbeidsorganisatie binnen het bedrijf het toelaat. Deze opleidingsinitiatieven zijn terug te vinden op deze website en in het kwartaaltijdschrift SF323 magazine voor wie werkt in de vastgoedsector dat naar alle werknemers en naar alle bedrijven uit de sector verstuurd wordt. 

Om de drempel voor deelname aan deze opleidingen zo laag mogelijk te houden, is deelname gratis voor werknemers en -gevers (1) uit de vastgoedsector en kunnen werkgevers een vergoeding krijgen als hun werknemers aan onze opleidingen deelnemen. IBO’ers en uitzendkrachten kunnen eveneens gratis deelnemen, maar zij moeten wel eerst contact opnemen met de sectorconsulent van hun regio.

Het aanbod open opleidingen van SF 323 is samengesteld uit sectorspecifieke en algemeen vormende opleidingen, waaronder een aantal terugkerende basisopleidingen. Al deze geplande opleidingen zijn te vinden in de opleidingskalender.

Inschrijvingen gebeuren best online, zo krijgt u meteen te zien of er nog plaatsen beschikbaar zijn, en krijgt u meteen een bevestiging van uw registratie.

 (1) Voor werkgevers geldt een bijkomende voorwaarde: zij moeten actief personeel in dienst hebben waarvan er minstens één lid ook deelneemt aan één van de vormingsinitiatieven van het lopende aanbod.