You are here

Welkom aan boord

Welkom aan boord

Welkom aan boord

Olivier Cotica heeft onlangs het team van het Sociaal Fonds 323 vervoegd. Hij zal er als Franstalig sectorconsulent vooral op toezien dat alle werkgevers en werknemers van het zuiden van het land correct geïnformeerd worden over de mogelijkheden die door het Sociaal Fonds geboden worden.