You are here

'Veilig terug aan de slag': update

'Veilig terug aan de slag': update

*OPGELET* respecteer ook de nieuwe regels rond het dragen van mondmaskers, die van kracht zijn op 11/07!!!
Sedert de maatregelen van de lockdown voor het eerst teruggeschroefd werden op 4 mei, is heel wat gebeurd. De epidemie lijkt onder controle, en de overheid gaat steeds verder in de versoepelingen. Het blijft echter belangrijk dat de maatregelen, ook al worden ze versoepeld, verder gerespecteerd worden. Daarom werd de sectorgids "veilig terug aan de slag" verder geüpdatet. U kan die nieuwe versie van 26/06 hier downloaden

Om duidelijk te maken wat er nieuw is, werden de oude maatregelen die niet langer van toepassing zijn toch behouden in de tekst, maar in rood aangeduid en doorstreept. Zo ziet u meteen wat niet langer van toepassing is. Alles wat nieuw is , werd in fluogeel aangeduid. Volledig nieuw zijn de stukken over opendeurdagen en vergaderingen van de raad van mede-eigendom

DE BELANGRIJKSTE NIEUWIGHEDEN ZIJN

  1. de beperking tot 2 personen valt weg bij bezoeken
  2. een scenario voor opendeurdagen
  3. richtlijnen voor het organiseren van vergaderingen van de Raad van Mede-eigendom
  4. beperkte versoepelingen bij het organiseren van algemene vergaderingen
  5. wegvallen van de "handschoenplicht" - de "mondmaskerplicht" bijft.