You are here

Syndicale premie 2018

Syndicale premie 2018

Volgens de akkoorden die de vakbonden en de werkgevers gesloten hebben, hebben leden van erkende vakbonden recht op een syndicale premie. De premie 2018 bedraagt 36,25 € per trimester tewerkstelling in PC 323 tijdens de periode van 1/7/2017 tot 30/6/2018, en kan dus maximum 145 € bedragen. De attesten om de premie op te vragen bij de vakbond worden in de loop van de laatste week van februari automatisch opgestuurd naar alle begunstigden. Wie recht heeft op een premie hoeft dus zelf niets te ondernemen. Klik hier voor meer info over die premie. 
 

 

Volgens de akkoorden die de vakbonden en de werkgevers gesloten hebben, hebben leden van erkende vakbonden recht op een syndicale premie. De premie 2018 bedraagt 36,25 € per trimester tewerkstelling in PC 323 tijdens de periode van 1/7/2017 tot 30/6/2018, en kan dus maximum 145 € bedragen. De attesten om de premie op te vragen bij de vakbond worden in de loop van de laatste week van februari automatisch opgestuurd naar alle begunstigden. Wie recht heeft op een premie hoeft dus zelf niets te ondernemen. Klik hier voor meer info over die premie