You are here

Klaar voor de toekomst

Om 'future proof' te worden, zijn we op zoek naar welke de mogelijke competenties zijn waar vastgoedprofessionals in de toekomst zullen moeten over beschikken. Hiervoor werken we een jaar lang, samen met de hulp van onderzoeksbureau Tempera, en met financiële steun van Europa en Vlaanderen (ESF: 49.885,68 € en VCF 74.828,53 €), aan een competentieprognose.

Tijdens drie stuurgroepen met alle stakeholders uit de sector (bedrijven, werknemers, onderwijsintellingen en middenveldorganisaties) presenteerden we de eerste resultaten, en kregen we interessante feedback. Op deze manier kunnen we optimaal ingaan op de noden en de wensen van de sector. De rest van het jaar gaan we effectief aan de slag met de resultaten van het onderzoek. 

In ons magazine van september geeft Pieter Steyaert van onderzoeksbureau Tempera meer uitleg rond dit poroject.  

 

OP ESF Vlaanderen 2014 - 2020
Fiche oproep 511 SCOPE 2020 – Strategische competentieprognoses
Prioriteit uit OP: 10.iv ‘Investering in onderwijs,opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren.

Voor meer info:

download hier de projectfiche van ESF
download hier het projectvoorstel zoals dat goedgekeurd werd