You are here

Indexering januari 2019 : 2,16%

Indexering januari 2019 : 2,16%

De CAO van 8 oktober 2009 voorziet dat elk jaar op 1 januari de lonen aangepast worden aan de stijging van de prijzen van de consumptiegoederen. De barema's en de lonen werden daarom in januari 2019 met 2,16 % verhoogd. 

 

De berekening van het indexcijfer gebeurt op basis van de zogenaamde ‘afgevlakte index’. Dit is het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maand van een bepaalde periode. De indexering die in januari 2019 toegepast wordt (de 2,16 % dus) is het resultaat van de vergelijking van de rekenkundige gemiddeldes van de afgevlakte indexen van november en december van 2018 en 2017. De overzichtstabel met de barema's van toepassing sinds 01/01/2019 vindt u hier.