You are here

Indexering januari 2018: 1,83 %

Indexering januari 2018: 1,83 %

De CAO van 8 oktober 2009 voorziet dat elk jaar op 1 januari de lonen aangepast worden aan de stijging van de prijzen van de consumptiegoederen. De barema's en de lonen worden daarom in januari 2018 met 1,83 % verhoogd. 

 

De berekening van het indexcijfer gebeurt op basis van de zogenaamde ‘afgevlakte index’. Dit is het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maand van een bepaalde periode. De indexering die in januari 2018 toegepast wordt (de 1,83 % dus) is het resultaat van de vergelijking van de rekenkundige gemiddeldes van de afgevlakte indexen van november en december van 2017 en 2016. Klik hier voor een overzichtstabel van de barema's van toepassing op 1/1/2018 (onder voorbehoud van goedkeuring door het PC 323)