You are here

Eindejaarspremies : betaald op 21 december

Eindejaarspremies : betaald op 21 december

Zoals elk jaar zullen de arbeiders die op 30 juni 2018 een anciënniteit van minstens 60 werkdagen hadden in de vastgoedsector hun eindejaarspremie uitbetaald krijgen door het Sociaal Fonds. Naar iedereen die voldoet aan de voorwaarden en die dus recht heeft op een premie werd half november een attest gestuurd met daarop de berekening van die premie. Dat attest moest voor 30 november voor akkoord teruggestuurd worden. Dat moet zo omdat we zeker willen zijn dat het rekeningnummer dat vermeld is op het attest nog correct is. Aan al wie dat nog niet gedaan heeft, doen we de dringende oproep dat zo snel mogelijk in orde te brengen.  Formulieren die ons niet tijdig bereiken zullen niet meer verwerkt kunnen worden. 
De premies worden betaald op vrijdag 21 december. 

 

De volledige tekst van de cao 'eindejaarspremies' kan hier geconsulteerd worden.