You are here

Een (nieuwe) functieclassificatie

Een (nieuwe) functieclassificatie

Op 24/09 ll. ondertekenden de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) van de vastgoedsector (PC 323) de lang verwachte en fel besproken cao die een nieuwe functieclassificatie invoert. Hoewel deze cao géén revolutie teweeg zal brengen, is er toch één en ander om rekening mee te houden. Er is tijd tot 31 december, maar wij raden iedereen aan er nu al mee aan de slag te gaan. 

Een functieclassificatie – zoals de term laat vermoeden – is een model waarbij de verschillende functies die voorkomen (in dit geval in de vastgoedsector) klasseert in verschillende categorieën, waarbij aan elk van de categorieën een barema toegekend wordt. Zo’n systeem komt tot stand na een grondige bevraging van het werkveld, en wordt door een onafhankelijk consultant opgesteld in nauwe én continue samenwerking met de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers uit de sector. Meer info op www.sf323.be/functieclassificatie, maar als u al even deze presentatie doorloopt, krijgt u meteen een idee van wat er moet gebeuren, en hoe dat moet.