You are here

CORONA - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

CORONA - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Zowel de federale regering als de sociale partners van de vastgoedsector doen het mogelijke om te vermijden dat werknemers ontslagen zouden worden door de huidige crisis. Daarom wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid uitgebreid en worden de voorwaarden versoepeld (de zgn. overmachtsregeling). Op sectorniveau werd voor tijdelijke werkloosheid een bijkomende vergoeding voorzien van 12 € per volledige dag tijdelijke werkloosheid (pro rata voor niet volledige dagen). Deze bijkomende vergoeding wordt betaald door de werkgever maar is integraal terugbetaalbaar door het Sociaal Fonds. Daar moet de werkgever wel zelf een aanvraag toe indienen met het formulier dat u hier kunt downloaden. De instructies vindt u op de eerste pagina van het document.  

 

Opgelet: 

  • de vergoeding van 12 euro wordt toegekend per volledige dag tijdelijke werkloosheid (pro rata voor niet volledige dagen).
  • leerlingen en stagiairs komen niet in aanmerking
  • enkel terecht betaalde supplementen kunnen door het fonds terugbetaald worden

Het is op dit moment moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen tot terugbetaling wij zullen ontvangen. We doen alvast ons best om ze zo snel mogelijk te verwerken.