You are here

Corona

Het nieuwe normaal

De COVID-19 crisis heeft wereldwijd woest om zich heen geslagen, maar in België zijn we thans in een fase beland waar een voorzichtige heropstart van het economische en het sociale leven mogelijk gemaakt wordt.

Om de (her)opstart veilig te laten verlopen hebben de intersectorale sociale partners een generieke gids ontwikkeld met de voorschriften die in acht genomen moeten worden. De sociale partners van PC 323 hebben daar een aangepaste versie voor de vastgoedsector van gemaakt. In die gids zijn alle praktische richtlijnen opgenomen om veilig weer aan de slag te kunnen gaan.

Beide gidsen kunnen hieronder – samen met een aantal handige flyers en affiches (in vier talen)  – gedownload worden. Bijkomende vragen hierover kunnen gericht worden aan stopcorona@sf323.be. Wij proberen hier binnen de kortst mogelijke termijn een correct antwoord op te vinden.

Downloads

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (intersectoraal)
Sectorgids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan


Flyer/affiche: corona richtlijnen voor bewoners en bezoekers
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor conciërges
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor dienstboden
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor gemeenschappelijke ruimtes in een gebouw
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor op kantoor
Flyer/affiche: corona richtlijne voor bezoekers op kantoor
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor kantoormedewerkers
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor het organiseren van een AV
Flyer/affiche (viertalig) om op te hangen in een vakantiewoning
Bijlage (viertaling) bij een overeenkomst voor vakantieverhuring

Alle flyers samen in één bestand
Alle flyers in het FRANS (één bestand)
Alle flyers in het ENGELS (één bestand)
Alle flyers in het DUITS (één bestand)

 

FAQ's

Kan een werkgever zijn medewerkers verplichten om te gaan werken?
Omwille van de coronamaatregelen zagen veel werkgevers zich verplicht of genoodzaakt om de arbeidsovereenkomst van hun medewerkers te schorsen en hen op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Een werkgever die zijn bedrijf terug opstart of omwille van de toename van de economische activiteiten zijn werknemers terug wenst tewerk te stellen zal hen oproepen om het werk te hervatten. Hierdoor eindigt de tijdelijke werkloosheid van de betrokken werknemer. De werknemer kan niet weigeren om het werk te hervatten. Doet hij dat wel dan zou de werkgever nadat hij de werknemer in gebreke stelde om het werk te hervatten kunnen overwegen om een einde te stellen aan het contract van de werknemer wegens werkweigering.   
De werkgever moet er wel voor zorgen dat het werk in veilige omstandigheden kan gebeuren. Dat doet hij door de risico’s te evalueren en de nodige maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. De aanbevelingen uit de sectorgids moeten strikt worden nageleefd door de werkgever.
Indien een werkgever de aanbevelingen niet of onvoldoende respecteert, dan kan de werknemer vooreerst het gesprek aangaan met de werkgever. Hem wijzen op de regels die de regering afkondigde, en hem ook ideeën geven hoe jij denkt dat het werk veiliger kan. In tweede instantie, indien het gesprek met de werkgever op niet uitdraait, kan de werknemer contact opnemen met zijn of haar vakbond. Er kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de inspectiediensten van de overheid.  

Kan een werkgever een werknemer die samenwoont met een risicopatiënt verplichten om te gaan werken? 
De meningen zijn hierover verdeeld over het feit of iemand die samenleeft met een risicopersoon al dan niet kan gaan werken. Het is de behandelend arts die zal uitmaken of de tewerkstelling van een huisgenoot van een risicopersoon al dan niet kan. Als het risico op besmetting te groot is, dan zal hij de huisgenoot van de patiënt in quarantaine plaatsen. Dit quarantaineattest zorgt ervoor dat de werknemer gewettigd afwezig is op het werk en dat hij recht heeft op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 
Ook zou er –indien het mogelijk is- ook met de werkgever kunnen overeengekomen worden om te telewerken.

Hoe bindend zijn de bepalingen uit de sectorgids "veilige opstart"?
De gids is gebaseerd op de “generieke gids” van de overheid en werknemers en ondernemingen zijn gehouden de voorschriften daarin opgenomen na te leven. De sectorgids is een afgeleide daarvan en is een instrument om iedereen te informeren over het juiste kader waarbinnen de sector moet werken, en de richtlijnen die daarin gevolgd moeten worden. De gids is opgemaakt in samenwerking met mensen die in de praktijk staan. De maatregelen opgenomen in de sectorgids moeten ook met de nodige redelijkheid worden geïnterpreteerd. Men moet zoveel als mogelijk trachten zich te conformeren aan de maatregelen die erin zijn opgenomen.