You are here

CAO's

Statuten Sociaal Fonds

Cao van 27 oktober 2010 - Sociaal Fonds (wijziging van de statuten)

Wijziging van de cao van 2 april 2009 (gecoördineerde statuten)

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Cao van 21 oktober 2019 - SWT (brugpensioen) vanaf 62 jaar

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar

Cao van 21 oktober 2019 - SWT (brugpensioen) afwijkende stelsels

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - afwijkende stelsels (periode 2019-2020)

Cao van 21 oktober 2019 - SWT (brugpensioen) afwijkende stelsels

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - afwijkende stelsels (periode 2021 -2022)

Syndicale afvaardiging

Cao van 2 april 2009 - syndicale delegatie

Statuut van de syndicale afvaardiging

Syndicale premie

Cao van 29 januari 2019 - syndicale premie

Toekenning van een syndicale premie en bedrag

Syndicale vorming

Cao van 3 juni 2004 - syndicale vorming

Syndicale vorming

Tijdskrediet

Cao van 21 juni 2017 - tijdskrediet

Cao ter vervanging van de cao van 18 februari 2014 betreffende het tijdskrediet

Cao van 21 oktober 2019 - landingsbanen

Cao van 21 oktober 2019 betreffende de landingsbanen

Transportkosten

Cao van 25 april 2019 - transportkosten

Vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer

Pages