You are here

CAO's

Statuten Sociaal Fonds

Cao van 2 april 2009 - Sociaal Fonds (gecoördineerde statuten)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en tot coördinatie van de CAO van 19 januari 2000 tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten.

 

Cao van 27 oktober 2010 - Sociaal Fonds (wijziging van de statuten)

Wijziging van de cao van 2 april 2009 (gecoördineerde statuten)

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Cao van 21 oktober 2019 - SWT (brugpensioen) vanaf 62 jaar

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar

Cao van 21 oktober 2019 - SWT (brugpensioen) afwijkende stelsels

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - afwijkende stelsels (periode 2019-2020)

Cao van 21 oktober 2019 - SWT (brugpensioen) afwijkende stelsels

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - afwijkende stelsels (periode 2021 -2022)

Syndicale afvaardiging

Cao van 2 april 2009 - syndicale delegatie

Statuut van de syndicale afvaardiging

Syndicale premie

Cao van 29 januari 2019 - syndicale premie

Toekenning van een syndicale premie en bedrag

Syndicale vorming

Cao van 3 juni 2004 - syndicale vorming

Syndicale vorming

Tijdskrediet

Cao van 21 juni 2017 - tijdskrediet

Cao ter vervanging van de cao van 18 februari 2014 betreffende het tijdskrediet

Cao van 21 oktober 2019 - landingsbanen

Cao van 21 oktober 2019 betreffende de landingsbanen

Transportkosten

Cao van 25 april 2019 - transportkosten

Vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer

Pages