You are here

CAO's

Statuten Sociaal Fonds

Cao van 27 oktober 2010 - Sociaal Fonds (wijziging van de statuten)

Wijziging van de cao van 2 april 2009 (gecoördineerde statuten)

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Cao van 21 oktober 2019 - SWT (brugpensioen) afwijkende stelsels

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - afwijkende stelsels (periode 2021 -2022)

Cao van 21 januari 2021 - SWT vanaf 62 jaar

Cao van 27 januari 2021 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 62 jaar

Syndicale afvaardiging

Cao van 24 november 2020 - syndicale afvaardiging

Cao van 24 november 2020 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging. 

Syndicale premie

Cao van 29 januari 2019 - syndicale premie

Toekenning van een syndicale premie en bedrag

Syndicale vorming

Cao van 11 maart 2021 - syndicale vorming

Cao van 11 maart 2021 betreffende de syndicale vorming in de sector. 

Tijdskrediet

Cao van 21 juni 2017 - tijdskrediet

Cao ter vervanging van de cao van 18 februari 2014 betreffende het tijdskrediet

Cao van 21 oktober 2019 - landingsbanen

Cao van 21 oktober 2019 betreffende de landingsbanen

Transportkosten

Cao van 25 april 2019 - transportkosten

Vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer

Pages