You are here

CAO's

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Cao van 21 juni 2017 - SWT (brugpensioen) op 58 (59) jaar

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 (2017) of 59 (2018) jaar. 

Cao van 19 september 2017 - SWT (brugpensioen) vanaf 62 jaar

Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar.

Syndicale afvaardiging

Cao van 2 april 2009 - syndicale delegatie

Statuut van de syndicale afvaardiging

Syndicale premie

Cao van 29 januari 2019 - syndicale premie

Toekenning van een syndicale premie en bedrag

Syndicale vorming

Cao van 3 juni 2004 - syndicale vorming

Syndicale vorming

Tijdskrediet

Cao van 21 juni 2017 - landingsbanen

Cao van 21 juni 2017 betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar voor landingsbanen (lange loopbaan; zwaar beroep)

Cao van 21 juni 2017 - tijdskrediet

Cao ter vervanging van de cao van 18 februari 2014 betreffende het tijdskrediet

Transportkosten

Cao van 11 december 2013 - transportkosten

Vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer

Cao van 25 april 2019 - transportkosten

Vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer

Pages